گنج نامه روستا انزها

مردان سلحشور ومومن ومهمان نوازانزها درزمستانها شب نشینی داشتند وپای کرسی می نشستند از جمله چنین صحبت میفرمودندکه انزها سرزمین دفینه ها است ونسخه های معروف به وزیریکه درمورد گنج نامه حکایت دارد ومعمولا”دردست دراویش وقت  بوده بسیاری ازگنجها ی زیر زمین را کشف وبرداشت نمودند . چون این روستا در سر راه ماءمورین دریافت خراج در دولت ساسانیان وسلسله های بعد از آن قرار گرفته بود وحمل سکه های طلا مشکل ساز بوده در کوزهای گلی جا سازی ودر زیر زمین یا جایگاهای خاص دفن ونقشه وآدرس آنرا در نسخه های شاهی ووزیری تنظیم مینمودند که نسخه های شاهی پوچ وگمراه کننده بود ونسخه های وزیری آن دقیقا”جایگاه گنج را نشان میداده. دیگر داستا نشان را این چنین  تعریف میکردند در جاده انزها بعد از جاده خمده سر پیچ اشترازن متوجه یک نماد بسیار زیبا میشویم که در بالای کوه روبرویمان شیری سنگی  نشسته و به همه ما خوش آمد میگویدوآرامش وآسایش را به مردم روستا مژدگانی میدهد . که این قبیل بیانات تخیلی مثبت آنهم در زیر کرسی گرم چقر ارزشمند تلقی میگردید ومهمانی با شادابی بپایان میرسید . امیدواریم که تفکر تمامی انسانها در زندگی الگویی از فرمایشات پیامبر اکرم حضرت محمد  (ص ) وائمه معصومین  ( ع ) درراه خداوند تبارک وتعالی باشد تا همه ملت فهیم وبزرگوار ایران با پاکی و صداقت وهوشیاری و با قدرت در مقابل دشمنان سفاک و خون خوار با مقاومت وبا همبستگی باعث پیشرفت کلیه امورمملکت ازجمله فناوریها بالای علمی دررشته های مختلف باشیم وبا تعلیم وبرداشت ازسیره پیامبر (ص)با مهر ومحبت وشفقت دلهایمان را ازنوروعدالت وشرافت مستنیر ومورد استفاده روشمان درزندگانیمان باشد ودرعالم هستی الگوی انسانها دردنیا باشیم انشاءالله وانتخاب چنین راهی فقط زمانی موفقیت راهمراهی منماید که ما دارای تقوای خدا پسندانه وحرکت درراه کسب علم درراه خداوندمنان را فراهم آوریم

گنج نامه روستا انزها

Post navigation


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *