برای پیشبرد اهداف روستا

آقای حاج فضل الله واعظی

🏰🏰آقای حاج فضل الله واعظی با کمکهای مردمی نسبت به ساخت مسجد آقاصاحب الزمان (عج ) اقدام نمودند که این آثار بسیار زیبا در روستا ی انزهاهمچو کوهری میدرخشد امید است این درخشندگی قلبایشان را همواره شاد وخرسند نماید واجر

Read more

گنج نامه روستا انزها

گنج نامه روستا انزها

مردان سلحشور ومومن ومهمان نوازانزها درزمستانها شب نشینی داشتند وپای کرسی می نشستند از جمله چنین صحبت میفرمودندکه انزها سرزمین دفینه ها است ونسخه های معروف به وزیریکه درمورد گنج نامه حکایت دارد ومعمولا”دردست دراویش وقت  بوده بسیاری ازگنجها ی

Read more