آقای حاج فضل الله واعظی

🏰🏰آقای حاج فضل الله واعظی با کمکهای مردمی نسبت به ساخت مسجد آقاصاحب الزمان (عج ) اقدام نمودند که این آثار بسیار زیبا در روستا ی انزهاهمچو کوهری میدرخشد امید است این درخشندگی قلبایشان را همواره شاد وخرسند نماید واجر زحمات ایشان وهمکارانشانرا خداوند منان عنایت فرمایند 🏰🏰

حاج آقا اکبر رضایی با کمکهای مردمی نسبت به کاشی کاری مناره مسجد آقا امام زمان (عج )اقدام نمودند که بر زیبایی مسجد صد چندان افزوده شد زحمت ایشان وکاشی کارموجبات خیر وبرکت برای این دنیا وآخرتشان باشد انشاءالله

💚💚💚مردی فهیم ومهربان ودلسوز مردم روستا وآینده نگر وهوشمند وروشنفکر که عمده هدف آن خدمتگذاری ورساندن نفع درراه خداوند یکتا به اجتماع ودفع زیان وضررازاجتماع و رساندن خیر وبرکت به مردم خصو صا”روستائیان عزیز ❤️❤️❤️ 🌸زنیکان نام نیکی جاودانست 🌺🌺 سیه روئی وپستی بر بدان است🌸 بدینوسیله از جناب آقای مهندس خسرو خوشنو یس کمال تشکر وقدردانی را پس از سالها که از ساخت خانه بهداشت رو ستای انزها میگذرد را داریم وآرزوی سعادت وسلامت برای آن بزرگوار وخانواده محترمشانرا را از درگاه خداوند منان خواستاریم

🌸🌸از سال 1381 تا سال 1383 که روستا فاقد دهیار بود آقای ابراهیم کرمانی بعنوان ریاست شورای اسلامی روستای انزها انجام وظیفه منمودند امو ری را برای روستا در نظر گرفتند که با عث شادابی وراحتی تفکر مردم گردید ازجمله پیگیری ایشان جهت نصب دکل تلویزیونی شبکه ( 5 ) ودکل تلفن همراه اول b.t.s وبستن قرارداد با شرکت تلفن همراه اول که سالیانه بمبلغ شش میلیون تومان بحساب دهیاری واریز نمایند وهر سال ده درصد به رقم قرار داد افزوده شود که در سال 1395 مبلغ هشت میلیون هشتصد تومان بحساب دهیاری واریز میگردد 🌸🌸 توضیحات : b .t . s ⛳️ بی . تی .س .چیست ؟ در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما” با گوشی موبایل ( تلفن همراه ) درارتباط است به لفظ عوام آنتن موبایل وبه تعبیر تخصصی همان فرستنده و گیرنده های کوچکی هستند که در نقاط مختلف شهر نصب میشوند و بکمک آنها مشترکین آنتن دهی میشوند . هدف ازراه اندازی ایستگاهای ( تی . بی . اس ) دومورد است ⛳️ . 1_ تامین پوشش رادیویی وتلویزیونی که بیشتر درجاده ها ویا نقاطی که سیگنال ضعیف است ⛳️ 2 :تامین نیازهای ترافیکی برد مفید (بی .تی .اس .)بیست کیلومتر است 🌸 دیگر مورد پیگیری برای ایجاد مرکز تلفن خانگی بود که توسط آقای میررا هادی واعظی و آقای کرمانی اقدام گردید ⛳️ درزمان آقای کرمانی طرح مرتع داری شکل گرفت که تا کنون هم بعنوان مجری طرح میباشند ⛳️ دیگر اقدام ایشان فعالیت درگرفتن پروانه چرای دام وایجاد جاده بین مزارع انزها به سلو از طریق جهاد کشاورزی بود که با موفقیت انجام شد 🌸

🌺🌺شورای محترم روستای درسال 1384 آقای سید محمد علی سیدی را بعنوان دهیار روستای انزها انتخاب نمودند که پس از صدور حکم ایشان ازطریق بخشدار محترم شهرستان فیروزکوه مشغول بکارشدند در زمان دهیاری ایشان با بودجه دولتی وکمکهای مردمی موفق شدند تا نسبت به ایجاد پارک تفریحی وساخت ساختمان دهیاری وایجاد زمین ورزشی برای فوتبال جوانان با فنس کشی دور زمین 🌺 بافعالیت دهیار عزیز آسفالت محوطه ایستگاه راه آهن 🌺وحفاظ کشی جلوی رودخانه جنب منزل مرحوم حاج آقا بزرگ یحیایی ومرحوم حسن یحیایی

 

مرحوم جهانبخش ابوحمزه

حاج آقا جهانبخش ابوحمزه : عامل خیر با کمک های مردمی نسبت به ساخت پل فلزی ماشین رو بر روی رودخانه حبله رود با سرپرستی.

 

ولی الله ابوحمزه

ولی الله ابوحمزه فرزند الله یار

خداوند منان این سعادت را نصیب اینجانب فرمودند تا بتوانم با پشت کار وعشق وعلاقه به مردم عزیز روستا برای ایجاد آرامش روحی آنها از نظر بهداشت ودرمان پیگیریهای لازم در جهت تاسیس وساخت خانه بهداشت درجه یک که زمین آن توسط آقایان برادران ضیایی در اختیار گذاشته شده بود بدونه استفاده از کمکهای مردمی از طریق مسئولین ارجمند دولتی بهداری استان تهران اداره بهداشت محیط به ریاست محترم جناب آقای مهندس خسرو خوشنو یس .

 

 

جهت بهینه سازی روستا وتشکیل تشکل خاص آن از طریق افراد شایسته خیرین که اززمان دوردست برای آبادانی روستا زحمات بسیاری را با همفکری مردم و کمکهای مالی آنها توانستند پا جلو بگذارندوبامسئولیت خود نسبت به انجام وظیفه محوله آثاری نیکوه از خود درروستا بجا بگذارند وعملکردتئوریرا تبدیل به عملکرد عملی بنمایند لذا  بشرح ذیل نسبت به معرفی آنها اقدام میگردد . لیکن تقاضای مطالعه امور انجام شده توسط این قبیل افراد خیر وحافظان روستای شهید پرور انزها را با صبوریت ودیدگاه علمی در جهت تکمیل نمودن مسائل مطرح شده برسی ومارا از نظریات خود مطلع فرمایند چون پیشنهادات شما عزیزان بخصوص جوانهای خوش قلب وفهیم ودل سوز وسایر اقشار مردم گرامی  موجبات هر چه بهتر شدن بهینه سازی روستا را به نحو شایسته تر تعین تکلیف مینماید تا اقدامات لازم از طریق هم ی مردم وافراد خیر وشورا ودهیار بعمل آید .امیدواریم بخاطر خداوند همه ما یکدست ویکپارچه وموافق پیشبرد وپیشرفت محبط زندگانیمان باشیم انشاءالله.

برای پیشبرد اهداف روستا

Post navigation


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *