مسجد روستا ی انزها

در ایام محرم همه جا سیاهپوش است و مردم ، چه بومی و غیر بومی لباسهای مشکی خود را به تن کرده اند. مسجد روستا ی انزها مرکز تمام اتفاقات فرهنگی و مذهبی است. تعزیه، سینه زنی و دسته روی از مراسم های عزاداری مردم است

Read more